Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

НАКСУ — Національна асоціація кредитних спілок України

Інформація про НАКСУ

Національна асоціація кредитних спілок створена 9 червня 1994 року об’єднанням кредитних спілок задля вирішення проблем, пов’язаних з розвитком кредитного руху в Україні, для поліпшення соціально-економічного стану всіх верств населення, як координаційна та уніфікована структура, що об’єднує кредитні спілки в життєздатний механізм.   

Головні напрямки діяльності НАКСУ:
- Участь в розробці та лобіюванні повноцінного законодавства для кредитних спілок України.
- Створення необхідної інфраструктури  для стабільної та ефективної роботи кредитних спілок.
- Захист інтересів кредитних спілок та їх членів перед центральними та місцевими органами виконавчої влади.
- Консультування кредитних спілок з фінансових, правових та бухгалтерських питань.
- Підвищення кваліфікації кадрів кредитних спілок.
- Вивчення та узагальнення передового досвіду роботи КС.
- Розробка внутрішніх операційних стандартів з метою уніфікації діяльності кредитних спілок-членів НАКСУ.
- Пропаганда ідей фінансової кооперації серед широких верств населення України.
- Створення єдиного інформаційного простору в рамках українського руху кредитних спілок.
- Задоволення потреб кредитних спілок, першочергово-членів НАКСУ в організаційно-координаційній, інформаційно-навчальній та фінансовій сферах, шляхом надання інформаційних, юридичних та освітніх послуг, а також виконання представницьких та законотворчих функцій. 
НАКСУ у своїй діяльності керується демократичними принципами.

http://www.unascu.org.ua/

ОКС — Об`єднана кредитна спілка

Основні види діяльності Об'єднаної кредитної спілки
Для досягнення статутної мети Об'єднана кредитна спілка НАКСУ:
· приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від кредитних спілок - членів Об'єднаної кредитної спілки;
· надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі.
· залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі.
· виступає поручителем виконання членом Об'єднаної кредитної спілки зобов'язань перед третіми особами;
· розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків;
· залучає на договірних умовах кредити банків, кошти інших установ та організацій;
· надає кредити іншим кредитним спілкам;
· виступає членом платіжних систем;
· оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданих їм кредитів;
· провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.

Ознака членства в Об'єднаній кредитній спілці
Членами Об'єднаної кредитної спілки можуть стати всі кредитні спілки, які є членами Стабілізаційного фонду Національної асоціації кредитних спілок України.

ПВБКІ - Перше всеукраїнське бюро кредитних історій

Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» зареєстроване 29.07.2005 р. та діє на основі Закону України № 2704-IV від 23.06.2005 р. «Про організацію формування та обігу кредитних історій». На даний момент ПВБКІ діє на підставі безстрокової ліцензії Держфінпослуг АГ №505535 від 02.02.2012р.

ПВБКІ першим серед бюро кредитних історій України отримало ліцензію Міністерства юстиції України від 26.01.2007 р. № 307652 на здійснення діяльності пов’язаної із збиранням, обробленням, зберіганням, захистом, використанням інформації, яка складає кредитну історію. 

Бюро створене у формі товариства з обмеженою відповідальністю за участю Асоціації українських банків, 33 банків, 2 страхових і лізингової компанії та ісландської компанії КредитІнфо Груп. Серед учасників бюро — найбільші банки України, які є лідерами на ринку кредитування населення, що надає можливість міжнародним експертам оцінювати частку бюро на ринку у розмірі 70%.

БЮРО веде кредитні історії юридичних і фізичних осіб та надає банкам і небанківським фінансово-кредитним установам великий спектр спеціалізованих систем підтримки прийняття рішень та управління ризиками.

Споживачами послуг ПВБКІ виступають банки, страхові і лізингові компанії, кредитні спілки, компанії, що надають послуги зв’язку тощо.

www.pvbki.com

УБКІ - Українське бюро кредитних історій

Предметом деятельности ООО "Украинское бюро кредитных историй" является ведение кредитных историй (деятельность бюро по сбору, обработке, хранению, защите, использованию информации, которая составляет кредитную историю) и предоставление услуг, связанных с обработкой и анализом этой информации.
Количество кредитных историй, хранящихся в базе УБКИ, составляет более 12,7 млн. записей. Партнерами УБКИ являются более 50 банков и финансовых организаций.
Более детально Вы можете ознакомиться с нашими услугами на нашем сайте 
www.ubki.ua